SEAS-NVE, SYD ENERGI, Nyfors Entreprise og Insero Horsens deltager i kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S

SEAS-NVE, SYD ENERGI, Nyfors Entreprise og Insero Horsens deltager i kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S

I fortsættelse af udmeldingen om at Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), PFA Pension Forsikringsaktieselskab (PFA) og fonde, der administreres af Goldman Sachs Merchant Banking Division gennem New Energy Investment S.a.r.l. (Goldman Sachs fonde) investerer i alt DKK 11 milliarder i DONG Energy A/S, har fire af de fem eksisterende mindretalsaktionærer valgt at deltage i DONG Energy's kapitaludvidelse ved tegning af nye aktier.

 

De eksisterende mindretalsaktionærer investerer til sammen i alt DKK 2.050 millioner efter fordelingen SEAS-NVE: DKK 1.420 millioner, SYD ENERGI: DKK 450 millioner,  Nyfors Entreprise: DKK 100 millioner og Insero Horsens: DKK 80 millioner.

 

Det samlede kapitalindskud fra ATP, PFA, Goldman Sachs fonde og de eksisterende mindretalsaktionærer udgør dermed DKK 13.050 millioner.

 

Som tidligere meddelt er tegningen af nye aktier baseret på en værdiansættelse af DONG Energy A/S på DKK 31,5 milliarder forud for kapitaludvidelsen.
Efter gennemførelsen af kapitaludvidelsen forventes ejerfordelingen at blive som følger: den danske stat ca. 57,3%, Goldman Sachs fonde ca. 18%, SEAS-NVE ca. 10,9%, ATP ca. 4,9%, SYD ENERGI ca. 3,5%, Insero Horsens ca. 2%, PFA ca. 1,8%, Nyfors Entreprise ca. 1% og Galten Elværk ca. 0,6%.

 

"Vi er glade for, at mange af vores eksisterende aktionærer ønsker at investere yderligere i selskabet. Vi ser det som en bred opbakning til selskabets strategi," siger Fritz Schur,bestyrelsesformand i DONG Energy A/S.

 

Gennemførelse af transaktionen er betinget af:
Godkendelse af Folketingets Finansudvalg
Sædvanlige myndighedsgodkendelser
Andre sædvanlige betingelser for en transaktion af denne art

 

Gennemførelse af transaktionen vil ske i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, som forventes at finde sted i februar 2014.

 

Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy A/S' tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014. DONG Energy forventer efter gennemførelsen af transaktionen at være i overensstemmelse med kapitalstrukturmålsætningen om justeret nettogæld på maksimalt 2,5 gange EBITDA.