Skatteministeren kom forbi VBI Park i Horsens

Skatteministeren kom forbi VBI Park i Horsens

Vitus Bering Innovation Park dannede mandag d. 15. november rammen om et besøg af skatteminister Troels Lund Poulsen. Han var kommet for at opleve og tale om iværksætteri - et centralt område for Danmark i bestræbelserne på at bevare konkurrenceevnen. Under besøget blev der tid til at diskutere skat og iværksætteri med parkens faste beboere.

 

Skatteministerens besøg i VBI Park faldt i rigtig god tråd med, at uge 46 på internationalt plan er udnævnt til iværksætteruge. Netop iværksættere udgør en stor del af virksomhederne, der har til huse i VBI Park.

 

Blandt de fremtrædende iværksættervirksomheder i VBI Park er ECOmove, som Energi Horsens har investeret i. ECOmove har
for nylig lanceret sin prototype på elbilen QBEAK - den første konkurrencedygtige elbil designet og udviklet i Danmark.

 

Skatteminister Troels Lund Poulsen fik ved selvsyn set resultatet af
ECOmoves anstrengelser i værkstedet under VBI Park, og han var meget imponeret over den danske elbil:
"Den er godt tænkt på mange områder, og jeg kan godt lide, at der ikke blot bliver tænkt el i stedet for benzin, men at bilen også grundlæggende er miljøvenligt konstrueret".

 

 

SKAT som medspiller
Udover at besigtige frugten af én af virksomhedernes arbejde i VBI Park, tog Troels Lund Poulsen sig -i selskab med to andre Venstrepolitikere i form af Anne V. Kristensen og Fatma Øktem fra Region Midtjylland - også tid til at diskutere forhold relateret til iværksætteri med husets øvrige faste beboere. Skatteforhold udgør en væsentlig udfordring for små entrepreneurvirksomheder, så der var mange spørgsmål og forslag til skatteministeren.

 

Blandt andet blev det diskuteret, hvorvidt man fra Skatteministeriets side i højere grad kan lave incitamenter for iværksættere fremfor at opstille barrierer. Som skatteforholdene er nu omkring iværksætteri, kan det være svært at etablere sig som lille entrepreneurvirksomhed.

 

Der blev også diskuteret videre om elbiler, hvor der blev spurgt ind til afgiftsforhold i relation til hybride løsninger, der øger elbilers rækkevidde via brug af supplerende brændstof. Det blev desuden foreslået skatteministeren at overveje differentierede energiafgifter.

 

 

Nemmere at være iværksætter
Troels Lund Poulsen lyttede til beboernes mange forespørgsler og kunne også selv berette om et kommende lovforslag, der netop sigter på at gøre livet nemmere for iværksættere landet over. Efter planen vil forslaget komme til høring i starten af 2011, hvilket naturligvis vakte stor interesse blandt tilhørerne.

 

I det hele taget var skatteministeren engageret og løsningsorienteret, men Troels Lund Poulsen gjorde det også klart, at pengene i sidste ende skal gå op:
"Jeg er meget åben over for at skabe nogle konstruktive løsninger, der kan forbedre forholdene for iværksættere, men der er naturligvis tale om en balancegang, for hvis staten mister nogle indtægter ét sted, skal de hentes ind et andet", sagde Troels Lund Poulsen.