Valg til Insero Horsens repræsentantskab

Valg til Insero Horsens repræsentantskab

Insero Horsens afholdte torsdag d. 27. marts valg til repræsentantskabet i to kredse. Stemmerne er nu talt op.

 

For anden gang siden Insero Horsens blev etableret i 2008 har der været så stor interesse for at komme ind i fondens repræsentantskab, at der i går var valg i to valgdistrikter: Valgdistrikt 12: Juelsminde-Klakring-Vesterby og Valgdistrikt 13: Skjold-Brund-Stourup.

Stemmerne er nu talt op og følgende er kommet ind i repræsentantskabet:

 

Valgdistrikt 12: Juelsminde-Klakring-Vesterby (4 pladser)
Hanne Blume Levy (G)
Ole Frandsen (G)
Bo Pinholt (G)
Erik Vestergaard (N)

 

Valgdistrikt 13: Skjold-Brund-Stourup (1 plads)
Agner Holmbjerg (G)

 

I alt har 158 stemt til valget.

 

"Nu har vi set resultatet og der er kandidater, som har gjort et stort stykke arbejde, der ikke er blevet valgt ind. Dem vil vi gerne takke for en god indsats. Samtidig vil jeg gerne sige tillykke til alle vores nye repræsentantskabsmedlemmer, som vi glæder os til at få et stærkt samarbejde med, i arbejdet med at forfølge fondens formål", fortæller Ulrik Kragh, formand i Insero Horsens.

 

Udover de to kredse, hvor der blev afholdt valg, var der fredsvalg i seks kredse, da der ikke var opstillet yderligere kandidater. Følgende kandidater er valgt ind:

 

Valgdistrikt 14: Glud-Snaptun-Sønderby-Hjarnø
Erik Laursen (G)
Gunnar Jensen (G)

 

Valgdistrikt 15: Hornsyld-Nebsager
Peter Sven Sørensen (G)
Morten Wind Andersen (N)

 

Valgdistrikt 16: Barrit-Breth-Staksrode
Arild Pedersen (G)

 

Valgdistrikt 17: Hosby-As-Kirkholm
Maiken Lorensen (N)

 

Valgdistrikt 18: Rårup-Gramrode-Møgelkær-Klejs
Peter Bohsen Jensen (N)

 

Valgdistrikt 27: Horsens City
Claus Brodersen (G)
Flemming Ahlgren (G)
Gert Fruelund Jensen (G)
Lars Skytte Nielsen (G)
Lisbeth Skibsted (G)
Tobias Kierk (G)
Søren Sandberg (N)
Lars Skovbjerg (N)
Annemette Glyngø (N)

 

Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en fireårig periode. Hvert år afholdes valg, i forskellige kredse. Valget er bestemt ud fra fondens valgregulativ, som repræsentantskabet godkendte i 2009.

 

Valget blev kontrolleret af revisionsfirmaet KPMG.

 

Ny praksis i fortolkning af vedtægter

Insero er i en gennemgang af vedtægterne blevet opmærksomme på at den paragraf, der omhandler situationen, når et repræsentantskabsmedlem skifter valgdistrikt, kan tolkes på flere måder. Derfor besluttede Insero i forbindelse med valget d. 27. marts 2014, at ændre i praksis omkring denne paragraf og præcisere ordlyden, som en del af en i gangværende proces omkring vedtægtsændringer. Fremover vil repræsentantskabsmedlemmer der skifter valgdistrikt være tilknyttet deres oprindelige valgdistrikt frem til næste valg. Herefter udtræder de af repræsentantskabet og kan opstille på ny i deres nye valgdistrikt. Kommer valget i det nye valgdistrikt først, kan de stille op til valg der, uden at udtræde af repræsentantskabet inden.

 

Denne nye praksis har betydning for repræsentantskabsmedlem Ole Kramer, som også sidder i Inseros bestyrelse. Ole Kramer har skiftet valgdistrikt og da der i år er valg i hans oprindelige valgdistrikt, er Ole Kramer udtrådt i forbindelse med valget den 27. marts. Det betyder samtidig, at han er udtrådt af bestyrelsen, hvor han er afløst af første suppleant Ann Fynbo.