Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr

Ny forretningsmodel for varmepumper skal sikre danskerne nem, billig og energieffektiv varme baseret på vedvarende energi. I stedet for at købe en varmepumpe betaler kunden kun for den varme de bruger mens et driftsselskab står for resten.

 

Projektet har vundet stort udbud fra Energistyrelsen på 8,6 mio. kr. 

Varmepumpen har været på markedet i mange år. Teknologien er miljøvenlig og energieffektiv, men på trods af de gode egenskaber er den VE-baserede teknologi ikke særlig udbredt i Danmark. Der bliver installeret under 5000 varmepumper hvert år til at opvarme helårshuse med.

 

"Vi kan se, at danskerne vælger varmepumpen fra, fordi den opfattes som dyr, mange har svært ved at låne penge til den, og så er der usikkerhed i forhold til teknologien og driften af den", forklarer Steen Kramer Jensen, direktør i Insero Energy.

 

Derfor har Energistyrelsen netop bevilget 8,6 mio. kr. til et konsortium af virksomheder med Insero Energy som projektleder, der skal demonstrere og udvikle en helt ny forretningsmodel for at udbrede varmepumpen som et attraktivt alternativ til olie- og gasfyr. Dermed er håbet fra Insero Energy og konsortiet, at varmepumpen bliver et vigtigt aktiv i at nå regeringens klimamål om at udfase olie- og gasfyr i henholdsvis 2030 og 2035.

 

Ny forretningsmodel skal testes
"Vi tilbyder familier en ordning, hvor vi står for installation og drift af varmepumpen, og familierne betaler udelukkende for den varme de bruger. Nemt og enkelt. Og billigt, for vi forventer at blive ca. 10 % billigere end naturgas", forklarer Steen Kramer Jensen.

 

Den nye forretningsmodel skal nu testes i det projekt, som Energistyrelsen har bevilget støtte til. Som en del af projektet går Insero Energy og EXERGI Partners sammen om at stifte virksomheden Energy Service ApS, som skal tilbyde forbrugerne den nye ordning. Energy Services installerer og drifter en varmepumpe i en husstand og beboerne betaler for den varme som de forbruger. De skal altså hverken ud at købe eller drifte en varmepumpe. Dermed bliver det lige så nemt at opvarme med varmepumpe som f.eks. fjernvarme i dag.

 

Klar til markedet i 2014
Projektet har til formål at mindske de barrierer som danskerne oplever i købet af en varmepumpe.
"I løbet af 2014 vil vi tilbyde Brædstrup Fjernvarmes kunder den nye og konkurrencedygtige model for opvarmning med varmepumpe. Vi tror på, at der på sigt kan blive god forretning i projektet. Kunderne vil få billigere og miljøvenlig varme, det vil bidrage til at nå Danmarks klimamål og virksomhederne bag får mere forretning", forklarer Steen Kramer Jensen.

 

Det forventes at Energy Services i løbet af 2014 vil være klar til at tilbyde kunderne den nye opvarmningsmodel. Udover Insero Energy og EXERGI Partners er også EA Energianalyse, NIRAS, Brædstrup Fjernvarme og OK med i projektet.
Energistyrelsen ser store perspektiver i projektet, og valgte derfor onsdag d. 26. juni at udpege netop dette projekt som vinder af udbuddet til 8,6 mio. kr.

 

Baggrunden for Energistyrelsens udbud
Projektet er støttet af Energistyrelsen, som i forbindelse med den energipolitiske aftale fra 2012 fik midler til at gennemføre projekter, der understøtter omlægningen fra olie- og naturgasfyr til alternativer baseret på vedvarende energi.

 

Det er regeringens langsigtede vision, at Danmark skal gøre sig uafhængig af fossile brændsler frem mod 2050. En vigtig milepæl på vejen er, at el- og varmeforsyningen Regeringens langsigtede vision er, at Danmark skal gøre sig uafhængig af fossile brændsler frem mod
2050. En vigtig milepæl på vejen er, at el- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2035. I
2030 er det regeringens målsætning, at alle oliefyr er udfaset fra varmeforsyningen.

 

I dag opvarmes ca. 280.000 bygninger med oliefyr og ca. 400.000 bygninger med naturgas. Omkring 180.000 boliger med oliefyr ligger i områder uden mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas.
Opvarmningsformen i bygninger med olie- og naturgasfyr skal derfor på sigt konverteres til en VE baseret opvarmningsform, som f.eks. varmepumper.