Venturekapital udvikler fremtidens teknologier og virksomheder

Venturekapital udvikler fremtidens teknologier og virksomheder

En central del af Inseros strategi er at investere venturekapital i iværksættere inden for energi og kommunikationsteknologi. Investeringerne giver virksomhederne startkapital, så de kan udvikle sig til at blive succesfulde virksomheder.

 

Insero har en portefølje på otte iværksættervirksomheder alle inden for energi og kommunikationsteknologi. Ambitionerne for iværksætterinvesteringerne er, at Insero skal komme op på en portefølje på op imod tyve virksomheder.

 

"Tanken med investeringerne er, at vi investerer venture kapital i nye iværksættere med et stort vækstpotentiale. Kapitalen benyttes ofte til, at iværksætterne kan færdigudvikle deres produkt eller service og kommercialisere den. Vi arbejder sammen med selskabets ledelse omkring en langsigtet exit strategi, hvor virksomheden inden for typisk 4-7 år har nået en modenhedsgrad, hvor den kan sælges til en større investor, og vi dermed kan opnå et økonomisk afkast på vores investering", forklarer Søren Munk, investeringschef i Insero.

 

På udkig efter nye iværksættere
Iværksættere inden for energi og kommunikationsteknologi kan tage kontakt til Insero. Ikke alene tilbyder Insero Horsens venture kapital til iværksættere med det rette potentiale, men også den resterende del af koncernen kan bidrage med specialiseret viden inden for forskellige faglige områder, hjælp til at starte og gennemføre udviklingsprojekter samt attraktive faciliteter, som gør det muligt at demonstrere eller teste nye teknologier.

 

"Flere af de iværksættervirksomheder, vi har investeret i, har stor gavn af den samlede pakke, som Insero tilbyder. Nogle vælger at etablere sig i vores kontor- og testfaciliteter, mens andre trækker på den viden og det netværk, som vores klyngeselskaber har opbygget. Synergien giver nye muligheder, som iværksætterne ikke får andre steder", forklarer Søren Munk.