VIA borer dybt efter viden og varme

VIA borer dybt efter viden og varme

Med en investering fra Foreningen Energi Horsens dykker VIA University College dybt ned i den horsensianske undergrund med ambition om at etablere landets førende videnscenter om jordvarme i storskala.

 

Lodrette jordvarmeanlæg flere hundrede meter nede i jorden kan blive fremtidens energikilde til industrivirksomheder og større boligbyggerier - og en væsentlig faktor i opgøret med fossile brændstoffer og CO2-udslip.

 

- Jordvarmeboringer har nogle meget interessante perspektiver, fordi det er et miljø- og ener-girigtigt alternativ. Det vil vi gerne se mere til i fremtiden, og derfor investerer vi nu i at op-bygge den nødvendige viden og ekspertise inden for området, fortæller Ulrik Kragh, bestyrel-sesformand i Foreningen Energi Horsens.

 

 

Jordvarmeboringer et ubeskrevet blad i Danmark
Jordvarmeboringer er stadig relativt ukendte i Danmark i modsætning til Sverige og Tyskland. Vi mangler viden om, hvordan anlæggene kan designes optimalt til danske jordforhold, og vi ved alt for lidt om dybdeboringernes konsekvenser og risici for jord- og vandmiljøet.

 

Den viden opbygger VIA University College nu. Med investeringskapital fra Foreningen Energi Horsens borer VIA sig dybt ned i jorden under Horsens for at etablere et lodret jordvarmean-læg i storskala, som studerende og undervisere på bygningsingeniørretningen i samarbejde med erhvervslivet kan bruge til forsøg og optimering.

 

- Det er vores ambition at blive Danmarks videnscenter for jordvarme. I forvejen har vi spids-kompetence inden for geoteknik og miljø og tiltrækker ingeniørstuderende fra både ind- og udland. Nu får vi som den eneste uddannelsesinstitution i landet vores egen jordvarmeboring, som kan give os endnu mere viden, fortæller projektleder på VIA, Lotte Thøgersen.

 

 

Mulighed for lokale virksomheder
Forberedelserne til forsøgsboringen er allerede i fuld gang, og i starten af oktober går boret i jorden. Ud over Foreningen Energi Horsens investerer VIA University College selv i projektet, og Franck Geotek A/S og Rambøll A/S bidrager med viden om bl.a. boreudstyr- og teknik.

 

- VIA University College er godt på vej til at blive anerkendt som forskningsmiljø inden for geo-teknik og miljø. For at komme helt i mål er betydelige investeringer i avanceret udstyr nød-vendige. Det bidrager vi gerne til, for et lokalt forskningsmiljø vil give spændende udviklings-muligheder for lokale virksomheder inden for vedvarende energi, siger bestyrelsesformand Ulrik Kragh, Foreningen Energi Horsens. Han fortsætter:

 

- Jordvarmeboringer er en del af det geotekniske område. Og principperne i jordvarmeboringer kan også bruges indenfor andre geotekniske områder som CO2-lagring. Projektet åbner op for flere nye muligheder.

 

 

Kontakt:
Ulrik Kragh, bestyrelsesformand, mobil 2461 5383, mail: kommitteret@hjv.dk
Hans Jørn Hansen, uddannelseschef, mobil 4132 9837, mail: hjh@enho.dk
Ane Søby Eskildsen, kommunikationsmedarbejder, mobil 31429834, mail: ase@enho.dk