Virksomheder inspireres i mobilt innovationslaboratorium

Virksomheder inspireres i mobilt innovationslaboratorium

Et hold af innovationseksperter er på rundtur ved små og mellemstore virksomheder i Horsens og Hedensted for at udfordre de daglige rutiner og opfordre til innovativ tænkning. Med sig har de et mobilt laboratorium en lastbiltrailer indrettet og designet til innovation og ideudvikling.

Et hold af innovationseksperter banker i disse dage på ved ni lokale virksomheder i Horsens og Hedensted, som alle savner løsningsforslag og handlingsplaner til deres udfordringer. Projektet hedder Rullende Innovation og bliver fulgt af blandt andre Thorsten Høegsberg Petersen fra VIA University College og Anders Pagh fra Insero Science Academy.

"Vi har planlagt et forløb som udfordrer virksomhedernes normale arbejdsgange og -rutiner. Hver dag tager vi udgangspunkt i en konkret problemstilling, som den enkelte virksomhed mangler inspiration og vejledning til at løse. Målet er at alle virksomhederne går herfra med en udførlig handlingsplan, og med de nødvendige værktøjer til at løse deres aktuelle problemstilling", forklarer seniorkonsulent ved VIA University College Thorsten Høegsberg Petersen.

I alt deltager ni virksomheder i projektet, som forløber over tre dage. Tre virksomheder deler dermed det mobile laboratorium af gangen, hvilket giver dem mulighed for at sparre med hinanden og lade sig inspirere af hinandens kreative tanker og løsninger.

Vi bliver udfordret og provokeret
Tirsdag var virksomhederne Microsolutions, Sunwell og BASE Erhverv samlet i det mobile innovationslaboratorium. Her søgte Base Erhverv svar på hvordan de kan udnytte deres medarbejderes kompetencer, til at udarbejde en ny strategi for virksomheden. 

"Da vi hørte om det her initiativ, så vi det som et oplagt startskud til at få sat gang i udformningen af en ny, overordnet strategi for firmaet. I en ellers travl hverdag kan det være svært at rive en dag ud af kalenderen til at tænke anderledes og bryde med de daglige rutiner", forklarer direktør ved BASE Erhverv Klaus Rønslev, som arbejder med private erhvervsbyggerier.

Klaus Rønslev tvivler ikke på at deltagelsen i projekt Rullende Innovation vil have en positiv indvirkning på fremtiden for den horsensbaserede virksomhed.

"Vi havde ikke tænkt innovation ind i vores arbejde uden det her projekt. Til dagligt er det lidt for nemt at sige; det kan vi ikke, det skal vi ikke eller det vil vi ikke. Det kan være svært at bryde rammerne, så jeg sætter virkelig pris på at blive udfordret og provokeret af kompetente kræfter", forklarer Klaus Rønslev.

Virksomhedernes kompetenceniveau skal hæves
Inseros mobile innovationslaboratorium, Mobil Lab 3 med temaet innovation og ideudvikling - danner ramme for projektet. Laboratoriet er indrettet med inspiration, arbejdsstationer, prototypematerialer og værktøjer, som opfordrer til innovativ tænkning. Her skal deltagerne stifte bekendtskab med en anderledes, kreativ proces. 

"Vi introducerer blandt andet virksomhederne for den negative brainstorm. Her beder vi dem først definere deres drøm eller målsætning, hvorefter de skal liste alle de ting som står i vejen for at den kan indfries. På baggrund af alle forhindringerne, skal virksomhederne generere positive løsninger, som kan føre dem tættere på at nå deres mål og få deres drøm realiseret", beskriver Thorsten Høegsberg Petersen.

Drivkræfterne bag projekt Rullende Innovation har en klar ambition om at gøre det nemmere for mindre virksomheder at arbejde med innovation i hverdagen.

Til at starte med fokuserer vi på små og mellemstore virksomheder fra Horsens og Hedensted. Hvis projektet viser sig at være en succes - og vi lykkes med at få hævet det innovative kompetenceniveau er ambitionen at udvide til et større, regionalt projekt senere hen, slutter Thorsten Høegsberg Petersen.

Bag projektet er VIA University College, Business Horsens, Hedensted Erhverv, Insero Science Academy samt Horsens og Hedensted Kommuner. Derudover er projektet støttet af Insero og Gurli og Hans Engell Friis Fon.